pakindat kindat lang si ganda habang tinira sa likod